Image and video hosting by TinyPic

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta ry: Ylioppilas- ja opiskelijakuntien rahoitus uudistettava tasa-arvoiseksi ja demokratian mahdollistavaksi ilman pakollista jäsenmaksua

Ylioppilas- ja opiskelijakuntien rahoituskanavat ovat muuttumassa. Opiskelijakunnat ovat aikaisemmin saaneet jäseniä ja sitä kautta myös rahaa tarjoamalla opiskelijakortteja, mutta uusi kansallinen Koski-rekisteri tulee jatkossa supistamaan tätä rahoituskanavaa. Jatkossa opiskelijakortteja voi tarjota mikä tahansa korkeakouluyhteisön ulkopuolinen taho. Ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden viimeisetkin perusteet ovat murtumassa sen myötä, kun YTHS-maksua eivät kerää enää ylioppilaskunnat, vaan Kansaneläkelaitos.

 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta katsoo, että on aika uudistaa opiskelija- ja ylioppilaskuntien rahoitus tasa-arvoiseksi ja demokratian mahdollistavaksi ilman pakollista jäsenmaksua. Ensinnäkin ylioppilaskuntien pakkojäsenyys tulisi poistaa, kuten Kokoomuksen puoluekokous jo vuonna 2016 linjasi. Näin ylioppilas- ja opiskelijakunnat olisivat rahoituksen suhteen samalla lähtöviivalla.

 

Ylioppilas- ja opiskelijakunnat toteuttavat tärkeää tehtävää valvoen opiskelijoiden etua ja siksi niiden toimintaedellytykset tulee turvata muuttuvasta rahoitusympäristöstä huolimatta. Yliopistolain 49 § mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yliopistoille rahoitusta yliopistolaissa määrättyjen tehtävien hoitoon. Yksi vaihtoehto olisi kyseisen rahoituksen laajentaminen myös ylioppilas- sekä opiskelijakuntien toimintaan.

 

Toisaalta ylioppilas- ja opiskelijakuntien kattojärjestöt SYL ja SAMOK saavat opiskelija- ja nuorisojärjestöjen valtionavustusta. Kenties ylioppilas- ja opiskelijakunnat voitaisiin ottaa itsenäisinä toimijoinaan mukaan valtionapujärjestelmän piiriin tai vaihtoehtoisesti jakaa kattojärjestöille hieman suuremman avustuksen, jonka ne voisivat jakaa eteenpäin jäsenjärjestöilleen korkeakoulun opiskelijamäärän mukaan suhteutettuna.

 

Avustukset tulisi kuitenkin pitää kohtuullisina, jotta valtion rahoitustaakka ei kasvaisi liikaa. Valtion rahoituksella tulisi turvata ylioppilas- ja opiskelijoiden keskeisimmät edunvalvontatehtävät. Kaikkien muiden toimintojen osalta, mitä ylioppilas- ja opiskelijakunnissa haluttaisiin toteuttaa, tulisi rahoitus hoitaa vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla tai muun varainhankinnan kautta.

 

Edellä olevan perusteella Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että ylioppilas- ja opiskelijakuntien perustehtävät rahoitettaisiin jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista ja muiden mahdollisten toimintojen rahoitus tapahtuisi vapaaehtoisten jäsenmaksujen ja muun varainhankinnan kautta.


 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.

 

 

 

Janika Takatalo                                                              Niilo Nissinen

Puheenjohtaja                                                                Pääsihteeri