Image and video hosting by TinyPic

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry: Viljeltyjen geenimuunneltujen organismien tuottaminen elintarvikkeiksi sallittava Suomessa

 

Suomen maatalous on suurten haasteiden edessä tulevaisuudessa ilmaston muuttuessa ja sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. Kesien sademäärien kasvu, viileät kaudet sekä lämpöaallot aiheuttavat jo nykyään suomalaiselle maanviljelylle selviytymishaasteita, joiden ratkaiseminen vaatii valtiovallalta uudenlaisten viljelymenetelmien harkitsemista kotimaisen ravinnontuotannon suhteen. Yhtenä ratkaisuna ilmastonmuutoksesta johtuvien haittavaikutusten torjumiseksi on sallia viljelyllä tuotettujen geenimuunneltujen organismien (GMO) jalostaminen elintarvikkeiksi Suomessa.

Geenimuunnellut organismit luovat aidosti tehokkaan ja varteenotettavan vaihtoehdon, jolla maatalouden selviytymiskyky voidaan tulevaisuudessa turvata. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan geenimuuntelulla ei ole todettu olevan haitallisia terveysvaikutuksia ihmiselle. Onnistuessaan GMO vähentää ravinnon terveyshaittoja pienentämällä torjunta-aineiden käyttömääriä viljelyssä. Torjunta-aineiden käytön minimoimisella on myös positiivinen vaikutus ympäristön hyvinvoinnille, johon vaikuttaa myönteisesti lisäksi GMO:n vähentämä maaperän eroosio, kun kyntämisen rooli viljelyssä menettää merkitystään.

Suomessa voidaan tulevaisuudessa ottaa viljelykäyttöön geenimuuntelun avulla sellaisia kasvilajeja, jotka eivät muussa tapauksessa kykenisi pohjoisissa ilmasto-oloissa menestymään. GMO parantaisi hyvin sovellettuna myös suomalaisten maanviljelijöiden asemaa verrattuna heidän kilpailijoihinsa muissa EU-maissa, kun geneettisesti muunnelluilla lajikkeilla saataisiin pidennettyä kasvukautta ja suurennettua satoja.

Sallimalla geenimuunneltujen organismien tuottamisen maanviljelyssä Suomi voi näyttää globaalisti esimerkkiä modernin maatalouden edelläkävijänä. GMO on yksi dynaamisimmista ratkaisuista ravinnonsaannin turvaamiseksi koko väestölle etenkin vuoden 2050 jälkeen, jolloin maapallon väkiluku on YK:n ennusteen mukaan yli 10 miljardia. Geneettinen muuntelu parantaisi monen kuumuudesta ja kuivuudesta kärsivän kehitysmaan alkutuotantoa, kun lajikkeet mukautuisivat vallitseviin sääolosuhteisiin sekä viljelijöiden sadot ja voitot kasvaisivat.

Edellä mainitun perusteella Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry. esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että viljelyllä geenimanipuloitujen organismien tuottaminen elintarvikkeiksi sallitaan.

 

 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.

 

 

 

Janika Takatalo                                                              Niilo Nissinen

Puheenjohtaja                                                                Pääsihteeri