Image and video hosting by TinyPic

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry: Työn vastaanottamista toiselta paikkakunnalta helpotettava

 

Suomessa on kaksijakoinen ongelma. Osassa maata ja tietyillä sektoreilla työvoimasta on pulaa, mutta toisaalla taas on merkittävä puute työpaikoista. Uusikaupunki ja Turku ovat hyviä esimerkkejä positiivisen rakennemuutoksen alueista, joissa ammattitaitoista työvoimaa ei ole saatavilla riittävästi. Muuntokoulutus tuo pienen avun, mutta ei ratkaise koko ongelmaa.

 

Ilman markkinahäiriöitä edellä mainitun kaltainen tilanne ei olisi mahdollinen. Täydellisten markkinoiden olosuhteessa resurssit allokoituvat sinne, missä niille on kysyntää, eli tässä tapauksessa ammattitaitoista työvoimaa siirtyisi muualta Suomesta Lounais-Suomeen.

 

Työn perässä muuttamista jarruttavia tekijöitä on useita. Ensinnäkin erilaiset verot rajoittavat halukkuutta muuttaa paikkakunnalta toiselle. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on tutkinut asuntomarkkinoita jäykistävän varainsiirtoveron vaikutusta. Tutkimusten perusteella voidaan arvioida, että yhden prosenttiyksikön nousu varainsiirtoverossa vähentää asuntokauppoja Suomessakin noin 10–20 prosenttia. Muuttamisen väheneminen johtaa siihen, että ihmiset asuvat perhekokoon, tuloihin ja työpaikan sijaintiin nähden huonosti sopivissa asunnoissa.

 

Toisaalta muuttaminen ei ole kannattavaa kannustinloukkujen vuoksi. Uudelta paikkakunnalta voi olla vaikea saada asuntoa ja asuminen siellä voi olla kalliimpaa. Vanhaa asuntoa on kenties hankala saada myydyksi tai vuokrattua. Yksi ongelma voi olla pitkiin työmatkoihin kuluva aika ja raha. Nämä kaikki vähentävät kannusteita ottaa työtä vastaan oman kotipaikkakunnan ulkopuolelta.

 

Perheellisillä ongelmana voivat lisäksi olla tukiverkoston jääminen vanhalle paikkakunnalle sekä lasten koulu- ja varhaiskasvatuspaikkojen järjestyminen.

 

Kokoomusopiskelijat vaatii, että työn vastaanottamista toiselta paikkakunnalta on helpotettava. Varainsiirtoveroa ja matkakuluvähennysten tasoa on tarkasteltava uudestaan. Lisäksi tulisi harkita uusia toimia kuten työn perässä muuttavan muuttorahaa ja järjestelyjä lasten varhaiskasvatus- ja koulupaikkojen saumattoman jatkumisen takaamiseksi.

 

Edellä mainitun perusteella Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen ja kehottaa eduskuntaryhmää ja ministeriryhmää toimimaan siten, että työn perässä muuttamista ja työn vastaanottamista toiselta paikkakunnalta helpotettaisiin.

 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.

 

 

 

Janika Takatalo                                                              Niilo Nissinen

Puheenjohtaja                                                                Pääsihteeri