Image and video hosting by TinyPic

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry: Suomessa otettava käyttöön digialv

 

Tällä hetkellä painettujen kirjojen ja lehtien arvonlisäverokanta Suomessa on 10% ja digisisältöjen arvonlisäverokanta 24%. EU:n voimassa oleva arvonlisäverodirektiivi sallii jäsenvaltioille enintään kaksi alennettua verokantaa. Monet jäsenmaat ovat neuvotelleet poikkeuksia tähän direktiivin sen säätämisen tai jo unioniin liittymisen yhteydessä. Nykyinen sääntely kohtelee jäsenmaita ja eri julkaisutapoja epätasa-arvoisesti.

 

Euroopan komissio ja parlamentti ovat jo näyttäneet vihreää valoa sille, että sähköisten julkaisujen arvonlisäverokantaa voitaisiin alentaa. Asian käsittely unionissa on kuitenkin vielä kesken. Verotukseen liittyvä Euroopan unionin lainsäädäntö edellyttää tuekseen jäsenvaltioiden yksimielisen päätöksen, jonka vuoksi ratkaisua ei ole vielä löydetty. Asiaa käsiteltiin vuonna 2017 Ecofin-neuvostossa kaksi kertaa. Puheenjohtajamaa Viro ei tuolloin vielä päättänyt sitä, koska asia on esillä seuraavan kerran.

 

Alempi arvonlisäverokanta tarkoittaisi todennäköisesti e-kirjojen ja sähköisten lehtien myynnin kasvua, ja heijastuisi siten myös kirja- ja media-alan työllisyyteen. Edulliset digitaaliset sisällöt voisivat lisäksi laajentaa tuotteista kiinnostuneiden kuluttajien määrää ja houkutella julkaisuille uusia lukijoita. Tämä vaikuttaisi positiivisesti kehityskulkuun, josta Suomessa ollaan aiheellisesti oltu huolissaan: ihmisten lukuinto ja -taito ovat rapautumassa.

 

Ehkäpä kaikkein tärkein peruste verokannan muutokselle olisi kuluttajahintojen lasku sähköisissä oppimateriaaleissa. Yhä enenevässä määrin opetus on digitaalista ja kalliit oppimateriaalit ovat monessa perheessä todellinen ongelma. Jotkut opiskelijat ovat jopa keskeyttäneet opintonsa sen vuoksi, että heillä ei ole varaa tarvittaviin oppimateriaaleihin. Digialvin verokannan laskeminen olisi konkreettinen toimi oppimateriaalikustannusten laskemiseksi ja siten merkittävä teko myös mahdollisuuksien tasa-arvon kannalta.

 

Kokoomuksen tulee toimia sekä Suomessa että Euroopan unionissa aktiivisesti alemman digiarvonlisäverokannan käyttöön ottamisen puolesta. Erinomaisen hyvä mahdollisuus tähän on Suomen EU puheenjohtajakaudella 2019.

 

Edellä olevan perusteella Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että Suomessa saadaan käyttöön alempi arvonlisäverokanta digitaalisille sisällöille.

 

 

 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.

 

 

 

Janika Takatalo                                                              Niilo Nissinen

Puheenjohtaja                                                                Pääsihteeri