Image and video hosting by TinyPic

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry: Suomen otettava käyttöön positiivisia luottotietoja koskeva rekisteri

 

Maksuhäiriöisten suomalaisten määrä on ollut jatkuvassa kasvussa viimeisen kymmenen vuoden ajan. Vuoden 2017 loppupuolella Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan yli 374 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä. Miltei joka kymmenennellä nuorella on maksuhäiriömerkintä.

 

Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa elämää monella tavalla sen ollessa osoitus saajansa epäluotettavuudesta sopimuskumppanina. Näin maksuhäiriömerkintä voi olla ylitsepääsemätön este aina työpaikan saamisessa, asunnon hankintaan tai vakuutussopimuksen solmimiseen. Maksuhäiriömerkinnällä on pahimmillaan leimaava ja syrjäyttävä vaikutus, jonka vuoksi yhteiskunnan intressissä on oltava maksuhäiriöiden tehokas ennaltaehkäiseminen.

 

Luotonantajiin kohdistuvalla sääntelyllä ei yksin kyetä ennaltaehkäisemään maksuhäiriöiden lisääntymistä. Muun muassa pikaluottojen sääntelyn tueksi tarvitaan positiivisia luottotietoja koskeva rekisteri. Näin luottopäätöksiä tehdessä luotonantajalla olisi käytössään reaaliaikainen tieto, jonka perusteella arvioida kuluttajan maksukykyä. Myös luottotappioiden riski alentuisi olennaisesti, kun luotonantajalla olisi käytössään reaaliaikainen tieto kuluttajan luotoista kaikissa suomalaisissa luottolaitoksissa.

 

Erilaisia variaatioita positiivisesta luottorekisteristä on käytössä kaikissa muissa EU-maissa paitsi Suomessa, Tanskassa ja Ranskassa. Suomessa suhtautuminen positiiviseen luottorekisteriin on muuttunut myönteisemmäksi, eikä Euroopan unionin tietosuoja-asetuskaan ole enää este rekisterijärjestelmän suunnittelulle.

 

Tiedostamme sen, että oikeusministeri Häkkänen on käynnistänyt selvityksen positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa koskevan päätöksenteon tueksi ja ylivelkaantumisen ongelman ratkaisemiseksi on oikeusministeriöstä ehdotettu useita keinoja. Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta pitää erityisesti positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa kuitenkin välttämättömänä osatekijänä ratkaistaessa kasvavaa velkaantumisongelmaa Suomessa.

 

Edellä mainitun perusteella Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen ja kehottaa eduskuntaryhmää ja ministeriryhmää toimimaan siten, että Suomeen perustettaisiin positiivisia luottotietoja koskeva rekisteri.

 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.

 

 

 

Janika Takatalo                                                              Niilo Nissinen

Puheenjohtaja                                                                Pääsihteeri