Image and video hosting by TinyPic

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry: Opiskelijoiden asumistukijärjestelmä muutettava ruokakuntakohtaisesta yksilökohtaiseksi

 

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017. Yleinen asumistuki tuo merkittävästi lisää rahaa opiskelijoiden asumisen tukemiseen, mutta samalla se asettaa opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan. Hyötyjiä ovat etenkin Helsingissä yksin asuvat opiskelijat, joiden vuokra on hieman yli 500€ kuukaudessa. Hankalaan asemaan taas ovat joutuneet etenkin pariskunnat, joista toinen osapuoli on jo siirtynyt työelämään.

 

KELA on arvioinut, että yleiseen asumistukeen siirtymisen myötä 100 000 opiskelijalla tuet kasvavat, 27 000:lla tuet pienenevät ja 40 000 menettää tuet kokonaan. Siinä missä toiset saavat tukea asumiseen ympäri vuoden, toiset eivät saa mitään. Opiskelijan yleinen asumistuki olisi loistava uudistus, jos tuki tosiasiassa olisi yleinen.

 

Suurin syy sille, miksi niin moni opiskelija on menettänyt asumistuen kokonaan, on yleisen asumistuen ruokakuntakohtaisuus. Ruokakuntakohtaisuus tarkoittaa sitä, että samassa asunnossa asuvien tuen tarvetta arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Aviopuolisoilla tämä on loogista, sillä heitä koskee myös elatusvelvollisuus. Sen sijaan avopuolisoilla samaa velvollisuutta ei pitäisi olla. Moni opiskelija vasta aloittelee yhdessä asumista ja parisuhde ei silloin vielä välttämättä ole sillä tasolla, että toiselta voisi odottaa elatusta.

 

Ongelmana ruokakuntakohtaisuudessa on myös eri sukupuolta olevien kämppisten tilanne sekä samaa sukupuolta olevien pariskuntien epäreilu kohtelu. Eri sukupuolta olevat kämppikset tulkitaan helposti pariskunnaksi, ja Kansaneläkelaitokselle on todistettava erikseen se, että kyseessä ei ole parisuhde. Tämä vähentää kimppa-asumisen houkuttelevuutta, eikä kuulu 2010-luvulle.

 

Ruokakuntakohtaisuus myös luo kannustinloukun, sillä ruokakuntien tulorajat ovat matalia. Esimerkiksi kahden hengen ruokakunta saa bruttona tienata Helsingissä enintään 2508€ ja pienemmissä kunnissa 2013€. Ratkaisuna tilanteeseen moni pariskunta on muuttanut erilleen tai lykännyt yhteenmuuttoa. Tämä on ongelma etenkin asuntopulasta kärsivissä suurissa kaupungeissa.

 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta esittää yleisen asumistuen ruokakuntakohtaisuudesta luopumista opiskelevien avoparien kohdalla, jotta tukijärjestelmä kohtelisi samalla tavalla kaikkia opiskelijoita. Elatusvelvollisuuden luomat valtarakenteet eivät kuulu parisuhteisiin, eikä elatusvelvollisuuden pitäisi lainkaan tulla kyseeseen avoparien kohdalla. Mielestämme Kokoomuksen tulee yksilönvapauspuolueena asettua yksilökohtaisuuden kannalle.

 

Edellä mainitun perusteella Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen ja kehottaa eduskuntaryhmää ja ministeriryhmää toimimaan siten, että yleisessä asumistuessa ruokakuntakohtaisuudesta luovutaan opiskelevien avoparien kohdalla.


Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.

 

 

 

Janika Takatalo                                                              Niilo Nissinen

Puheenjohtaja                                                                Pääsihteeri