Image and video hosting by TinyPic

 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry: Kertakäyttöistä muovia on vähennettävä ja mikromuovien lisääminen tuotteisiin tulee kieltää.

 

Muoviroskan määrä maailmassa on valtava ja muoviroskasta syntyvät haitat kasvava ongelma globaalisti ympäri maailman. Muovijäte on käytännössä mitä tahansa muovia sisältävää jätettä. Ellen MacArthur -säätiö ennusti, että vuonna 2050 maailman merissä on enemmän muovista syntynyttä jätettä, kuin kaloja. Säätiön tutkimuksen mukaan meriin kulkeutuu vuosittain vähintään kahdeksan miljoonaa tonnia erilaista muovijätettä. Tuo määrä voidaan havainnollistaa mielikuvalla, jossa vuoden ajan vuorokauden jokaisena minuuttina mereen kaadetaan jäteautollinen muoviroskaa.

 

Muoveja on monenlaisia, mutta pääosin muovi hajoaa luonnossa hyvin heikosti ja päätyy saasteeksi ympäristöömme. Vaikka muovikappale hajoaisi pieniksi silmin näkymättömiksi palasiksi, sen osaset säilyvät ja muodostuu niin kutsuttua mikromuovia, jonka osaset ovat mikrometriluokkaa. Mikromuovit ovat alle 5 mm kokoisia muovihiukkasia, joita kulkeutuu vesistöihimme esimerkiksi liikenteen, kosmetiikan, keinokuituisten vaatteiden mukana, sekä suurempien muoviroskien myötä, jotka jauhautuvat ajan myötä pieniksi mikrohiukkasiksi.

 

Mikromuovit aiheuttavat merkittäviä ja tuhoisia ongelmia vesistöjen ekosysteemille sekä vesieliöille ja muille eläimille. Eläimille muovijäte voi aiheuttaa esimerkiksi tukehtumista, jätteisiin takertumista ja loukkuun jäämistä. Muovijätteeseen takertuessaan eläimelle voi kehittyä vakavia vammoja, pitkäaikaisia sairauksia, kipua ja lento- tai uintikyvyn menetys. Muoviroskan kulkeutuessa eläimen elimistöön, saattaa se tukkia eläimen ruoansulatuskanavan tai aiheuttaa tukehtumisen. Osassa tapauksia eläin saattaa nääntyä nälkään.

 

Mikromuovit kulkeutuvat juomaveden sekä eläinten kautta myös ihmisten ravintoketjuun. Mikromuovien haitallisuutta ihmiselle ei tunneta vielä kovin hyvin, mutta jotkin tutkimukset ovat antaneet vahvoja viitteitä siihen, että mikromuoveihin kerääntyy toksisia ja hyvin vaarallisia kemikaaleja, jotka lopulta päätyvät elimistöihimme.

 

Kun muoviroskaa päätyy vesistöihin, ei sen poistamiseksi ole juuri keinoja. Maailmassa on kehitetty laitteita ja koneita, jotka poistaisivat suuria muoviroskia, mutta mikromuovia niillä ei vesistöistä pystytä poistamaan. On siksi äärimmäisen tärkeää panostaa ennaltaehkäisyyn, jotta haitallista muovijätettä ei kulkeutuisi enää ympäristöömme aiheuttaen merkittäviä ongelmia vesistöjen ekosysteemille, eliöille, eläimille ja ihmisille. Tällä hetkellä mikromuovia lisätään esimerkiksi hammastahnoihin ja ihon kuorinta-aineisiin.

 

Kokoomusopiskelijat suhtautuvat positiivisesti muoviveron kaltaisiin avauksiin ja niitä tulisi tehdä lisää. Haluamme Kokoomuksen listaavan konkreettisia toimia, joita se voi muoviongelman vähentämiseksi ajaa. Näitä voisivat olla esimerkiksi mikromuovien käytön kielto hygieniatuotteissa ja kertakäyttöisten hedelmäpussien kielto ruokakaupoissa. Myös kiertotalouteen ja muovin kierrätykseen tulee panostaa.

 

Edellä mainitun perusteella Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää ja ministeriryhmää toimimaan siten, että laaditaan ohjelma kertakäyttöisen muovin vähentämiseksi ja mikromuovien kieltämiseksi sekä tehdään uusia avauksia muoviongelman vähentämiseksi.

 

 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.

 

 

 

Janika Takatalo                                                              Niilo Nissinen

Puheenjohtaja                                                                Pääsihteeri