Image and video hosting by TinyPic

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry: Eläinsuojelulain uudistus toteutettava kunnianhimoisemmin ja eläinten tarpeista lähtien

 

Yksi Kokoomuksen perusarvoista on välittäminen; puolueen periaateohjelmassakin jo sanotaan, ettei välittämistä voi ulkoistaa. Toinen tärkeä arvomme on sivistys, ja sivistynyt ihminen kohtelee muita eläviä olentoja kunnioittavasti. Erityisesti tuotantoeläimet ovat yksinomaan ihmisen armoilla, minkä vuoksi vastuu niiden hyvinvoinnista ja arvokkaasta elämästä on meillä.

 

Nyt jos koskaan on oikea aika toteuttaa kokoomuslaisia arvoja eläinten hyvinvointiin liittyvien asioiden suhteen. Parhaillaan on käynnissä eläinsuojelulain kokonaisuudistus (247/1996) korvaamaan vanhaa, vuonna 1996 voimaan tullutta lakia. Eläinsuojelulain uudistustyössä on toki huomioitava realiteetit, kuten taloudelliset seikat, mutta ne eivät kuitenkaan saa olla uuden lain lähtökohtana. Uuden eläinten hyvinvointilain ensisijainen tarkoitus on nimensäkin mukaisesti oltava nimenomaan eläinten hyvinvoinnin parantaminen.

 

Uuteen lakiin on näillä näkymin tulossa useita tärkeitä parannuksia, mutta silti liian moni asia jää uudistuksessa huomioimatta. Näitä ovat esimerkiksi lemmikkieläimien pakolliset tunnistusmerkinnät, lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistaminen, tehokkaampi lainvalvonta ja eläinsuojelurikoksista ja -rikkomuksista määrättävien rangaistusten koventaminen, jatkuvan juomaveden saannin varmistaminen sekä eläinten itseisarvon tunnustaminen. Suomessa tehtävän lainsäädännön kohteena ovat tietysti vain Suomen lainkäyttöalueella olevat eläimet, mutta pitkän aikavälin tavoitteena on oltava myös kunnianhimoinen Euroopan unionin yhteinen eläinlainsäädäntö

 

Kokoomusopiskelijat haluaa, että elämme todeksi arvojamme myös eläinten suhteen ja päivitämme ne vastaamaan nykyaikaa. Valtaosa suomalaisista jakaa välittämisen arvon kokoomuksen kanssa, sillä suomalaisista 99 % pitää eläinten hyvinvoinnista huolehtimista tärkeänä ja 90 % on sitä mieltä, että hyvinvoinnista pitäisi huolehtia nykyistä paremmin. Välittämisen arvon on ulotuttava myös muihin lajeihin kuin ihmisiin, ja yksilönvapauksia korostavassa puolueessa yksilölliset tarpeet on huomioitava myös eläinten kohdalla.

 

Edellä olevan perusteella Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että Suomessa toteutetaan kunnianhimoisempi ja eläinten tarpeista lähtevä eläinsuojelulain kokonaisuudistus, joka ottaa huomioon tässä aloitteessa esitetyt parannusehdotukset.

 

 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.

 

 

 

Janika Takatalo                                                              Niilo Nissinen

Puheenjohtaja                                                                Pääsihteeri