Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat kansanedustajilta rohkeutta katsoa eteenpäin tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyssä. Nykyinen laki on syrjivä, eikä lain säilyttämiselle nykyisessä muodossa siten löydy kestäviä perusteita. On aika sanoa kyllä yhtäläiselle oikeudelle rakastaa ja tulla tunnustetuksi lain edessä yhdenvertaisena!

Yli 160 000 ihmistä allekirjoitti kansalaisaloitteen ja noin 700 yritystä ja yhteisöä on osoittanut tukensa tasa-arvoiselle avioliittolaille. Useiden mielipidemittausten mukaan Suomen kansa on lakialoitteen puolesta. Erityisesti nuoren sukupolven kannalta on tärkeää, että Suomi osoittaa edistyksellisyyttä ja ottaa valtaisan kannatuksen saaneen aloitteen tosissaan.

Lue kokonaan...

Kokoomusopiskelijoiden Jussi Nieminen (Turun yliopiston ylioppilaskunta) ja Janne Hälinen (Lapin yliopiston ylioppilaskunta) valittiin Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen jäseniksi toimikaudelle 1.1.-31.12.2015. Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL) kokoontui liittokokoukseen 21.-22.11.2014 Espoon Korpilammelle. Kokoomusopiskelijoiden liittokokousedustajiin kuului aktiivisia liiton jäseniä useasta eri ylioppilaskunnasta.

Ammattikorkeakouluopiskelijoita edustava Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK) kokoontui samaan aikaan liittokokoukseen Helsinkiin. Kokoomusopiskelijoiden Katri Manninen (Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta) valittiin liiton varapuheenjohtajaksi kaudelle 2015. Liittohallitukseen valittiin kokoomuslainen Jani Mäntysaari. Aiemmin marraskuussa Opiskelijoiden Liikuntaliittoon valittiin varapuheenjohtajaksi Bennie Wardi (Haaga-Helian opiskelijakunta HELGA).

”Kokoomuksella on vahvin edustus vuosikausiin suomalaisessa opiskelijaliikkeessä. Tästä on hyvä lähteä rakentamaan kevään 2015 eduskuntavaaleja, sekä syksyn ylioppilas- ja opiskelijakuntien edustajistovaaleja. ” iloitsee liiton puheenjohtaja Daniel Lahti.

Lue kokonaan...

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan liittokokous valitsi viikonloppuna liitohallituksen jäsenet kaudelle 1.1.-31.12.2015. Liittohallitukseen valittiin Jenny Thuneberg Tampereen Kokoomusopiskelijoista, Micke Kari Rovaniemen Porvariopiskelijoista, Otto Meri Kansallisista Ylioppilaista, Lauri Skön Kansallisista Ylioppilaista, Jooel Friman Kokoomusteekkareista sekä Jenna Hattunen Joensuun Opiskelevista Porvareista.

Lue kokonaan...

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n liittokokous vaatii, että nykymuotoisille kolmannen sukupolven ydinvoimalaitoksille ei tule enää myöntää lisälupia. Ydinvoimalat ovat pitkäkestoisia hankkeita, niiden elinkaari rakentamispäätöksestä viimeisenkin reaktorinosan purkuun ja kierrätykseen vie miltei vuosisadan.

Lue kokonaan...

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan puheenjohtaja, Daniel Lahti näkee vihreiden pakenemisen hallituksesta valitettavana, mutta Suomen kannalta mahdollisuuksia luovana tilaisuutena. Six-pack on vasemmistoliiton lähdettyä ja vihreiden seurattua perässä muuttunut kvartetiksi, jonka johdosta muuttujat pienenevät ja hallituksen on mahdollista viedä eteenpäin vihreiden kampittamia uudistuksia. ”On ikävää, että vihreiden vasemmistoliitolta peritty protestihenkinen fundamentalismi voitti halun tehdä töitä Suomen eteen ja [...]

Lue kokonaan...